vod-a:

I dont know if im drunk or high

7 notes
Ir tas jaunuoliškas mirties troškimas, kai gyvenimas dar neišbandytas… Antanas Škėma “Balta drobulė”  (via need2smoke)

(Source: silvele, via ganjaismydrug)

165 notes